INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego www.zomi.pl  został stworzony zgodnie z Ustawą o ochronie konsumentów , (akt prawny Wielkiej Brytanii). Administratorem sklepu internetowego jest firma ECOMPIRE LTD, 71-75 Shelton Street, Londyn, Greater London,W WC2H 9J Wielka Brytania (zwany dalej ,>>Sprzedawcą<<) numer rejestracyjny 12059372 

 Zasady ogólne

Warunki umowy dotyczą funkcjonowania sklepu internetowego, praw użytkownika i relacji między Sprzedawcą i Kupującym . Przed rozpoczęciem korzystania ze strony należy uważnie przeczytać i zapoznać się z tym regulaminem. Korzystając z tej witryny, akceptujesz regulamin, politykę prywatnośc i notę prawną i się z nimi zgadzasz. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami i regulaminem sklepu, nie korzystaj z tej witryny. Na stronach sklepu  znajdziesz link i odniesienia do innych stron internetowych, które nie są pod kontrolą Sprzedawcy i za które odpowiedzialność ponoszą ich autorzy, a nie Sprzedawca. Sprzedawca i wszyscy autorzy zawartości  stron internetowych Sprzedawcy uczestniczący w ich tworzeniu nie są odpowiedzialni za szkodę, która byłaby spowodowana dostępem do takich treści, ich dokładności  i nieumiejętności wykorzystania informacji oraz wszelkich  błędów i braków jej zawartości. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia i aktualizacji  na stronie internetowej sklepu. Takie zmiany warunków są dla Ciebie  wiążące.

 

Rejestracja użytkownika

Rejestracja nie jest wymagana do realizacji zamówienia. Wystarczy wypełnić wymagane pola z  danymi osobowymi i informacjami niezbędnymi dla dostarczenia zamawianych produktów. Na pierwszej stronie ,,kasy,,, w której wypełniasz dane, zaznacz pole "Zapisz informacje". Umożliwi to wykorzystanie danych przy następnym zakupie, bez konieczności ich ponownego wpisywania.

 

 Metody płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności zamówionego Produktu: płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  1. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl. (Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000 PLN, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych).

Koszt przetwarzania zamówienia

Kupując produkty za pośrednictwem sklepu www.glowbody.pl, od 06 lutego 2019 roku naliczymy opłatę za przetwarzanie zamówienia w wysokości 7,99 zł (). Dodatkowy koszt jest opłatą, który pokrywa koszty transakcji bankowych i dodatkowych kosztów materiału. Koszt jest powiązany z jednorazowym zakupem, a nie z liczbą zakupionych produktów (pozostaje taki sam, jeśli kupujesz jeden lub więcej produktów w tym samym zakupie). W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, oprócz ceny produktów, zostanie również zwrócony koszt przetwarzania zamówienia.

Faktura na firmę

Prosimy o zaznaczenie, że potrzebują Państwo fakturę na firmę podczas składania zamówienia ( np. za pośrednictwem emaila, facebooka)

Po wysyłce Państwa zamówienia, zmiany nie będą już możliwe.

Deklaracja Kupującego

Klikając "DODAJ DO KOSZYKA", kupujący deklaruje:

  • że zgodnie z prawem, ukończył 18 lat;
  • że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

Czas i sposób dostawy

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia przez 24 godziny na dobę. Czas dostawy to od 7 do 16 dni roboczych.

 Ceny i koszty dostawy

Ceny produktów w sklepie internetowym są podane w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie podatki.

Ceny obowiązują w chwili złożenia zamówienia i nie posiadają z góry określonej ważności . Ceny obowiązują w przypadku płatności przy użyciu wyżej wymienionych metod płatności, z zastrzeżeniem powyższych warunków.

Oferta w sklepie internetowym jest ważna do momentu wyprzedaży towaru z magazynu, (o ile nie zaznaczono inaczej).

Wszystkie zamówienia wysyłamy bezpłatnie ( o ile w ofercie nie zaznaczono inaczej)

Zakup towaru

Wybierz produkt, który chcesz kupić, a następnie kliknij przycisk "Do koszyka". Po prawej stronie koszyka zostaną wyświetlone ilości i łączna kwota zamówionych produktów. Aby usunąć lub zmniejszyć ilość zamówionego  produktu, kliknij link "koszyk", a następnie wybierz żądaną ilość produktu lub naciśnij przycisk "kosz", aby usunąć produkt. Możesz wprowadzić szczegółowe instrukcje lub preferencje dotyczące zamówienia w polu notatki. Zamówienie zostanie zakończone  z przyciskiem ,,Idź do kasy,,.Sklep internetowy poprowadzi Cię przez wszystkie następujące  kroki.

Krok 1 - Informacje o kliencie. Podaj swój adres e-mail i informacje potrzebne do wysyłki towaru (imię, nazwisko, numer telefonu).

Krok 2 - Dostawa. Wybierz metodę dostawy i wprowadź adres dostawy, o ile różni się od adresu wprowadzonego w pierwszym kroku.

Krok 3 - Sposób płatności i złożenie zamówienia. W tym kroku wybierasz metodę płatności i składasz zamówienie. Jeśli masz kod promocyjny, wpisz go w dedykowanym polu.

Krok 4 - Podsumowanie i potwierdzenie zamówienia.

Po złożeniu zamówienia otrzymasz podsumowanie zamówionych produktów na swój adres e-mail. Informacja o statusie  i treści zamówienia jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej  Umowa zakupu zamówionych produktów między Kupującym a Sprzedającym jest od tej chwili zawarta.  Klikając przycisk "Zamówienie kompletne", potwierdzasz, że zapoznałeś  się i zgadzasz się z regulaminem opublikowanymi na stronie internetowej Sprzedawcy. Umowa kupna jest dostępna dla klienta w dowolnym momencie w dolnej części

 

 Ostrzeżenia

Osobom poniżej 18 roku życia sprzedaż napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych jest zabroniona. Kupujący musi być pełnoletni  w momencie składania zamówienia. W przeciwnym razie Sprzedawca natychmiast wycofa się z umowy. Sprzedawca może zadzwonić na numer kontaktowy do klienta, aby zweryfikować poprawność podanych informacji.

Dostawa towarów nie jest możliwa pomiędzy 21.00 a 7.00. 

Anulowanie zamówienia

Możesz anulować zamówienie, jeśli towar nie został  jeszcze wysłany. W rubryce "Historia zamówień" możesz zobaczyć historię wszystkich zakupów. Wybierz zamówienie, które chcesz anulować i wyślij nam wiadomość o anulowaniu na nasz adres e-mail z obowiązkowym numerem referencyjnym zamówienia. Po pomyślnym wykonaniu anulowania otrzymasz powiadomienie e-mailem. Twoje anulowanie będzie również widoczne w rubryce "Historia zamówień".

 

Prawo do odstąpienia od umowy
Kupujący  ma prawo w ciągu 14 dni powiadomić firmę o odstąpieniu od umowy,bez konieczności podawania przyczyny swojej decyzji.
Uważa się, że wiadomość  została dostarczoną w terminie jeśli przesyłka zostanie oddana w terminie. Kupujący musi poinformować Sprzedającego o decyzji zwrotu towaru i o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia nie później niż 14 dni po otrzymaniu towaru. 

Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Przedsiębiorstwo zwraca otrzymane płatności Kupującemu za pomocą tej samej metody płatności, której używał Kupujący chyba że Kupujący wyraźnie zażądał zastosowania innego środka płatniczego i jeżeli Kupujący z tego powodu  nie ponosi żadnych kosztów.

Kupujący może przeprowadzać kontrolę i testowanie produktu w zakresie niezbędnym do określenia  jego rzeczywistego stanu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów, jeżeli zmniejszenie to jest wynikiem zachowania, które nie jest bezwzględnie konieczne do określenia charakteru, cech i działania towaru

Jedynym kosztem obciążającym Kupującego za odstąpienie od umowy jest koszt zwrotu towaru (który w przypadku wysyłki jest naliczany w cenniku usługi dostawcy i zależy od tego, czy jest to przesyłka / paczka / ładunek). Artykuł musi zostać zwrócony sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od wysłania wiadomości o odstapieniu od umowy (zakupu).

Kupujący nie ma prawa do rozwiązania umowy w przypadku umów, których przedmiotem jest artykuł, który został wyprodukowany zgodnie z dokładnymi instrukcjami Kupującego, który został dostosowany do jego osobistych potrzeb, który z powodu swojej natury nie nadaje się do zwrotu, który jest nietrwały lub któremu minął termin ważności.

W wyjątkowych przypadkach, gdy przedmioty nie są zwracane w ramach ZVPot, możemy zaoferować Kupującemu odkupienie przedmiotu z odpowiednim odszkodowaniem, które jest ustalane w zapisie w momencie zwrotu. Wykup po obniżonej wartości jest brany pod uwagę, po wysłaniu zgody e-mailowej  przez Kupującego.  Kupujący może wykorzystać ten zwrot wyłącznie przy zamawianiu innego przedmiotu o tej samej lub wyższej wartości.


Prawo do zwrotu ceny zakupu w przypadku roszczeń gwarancyjnych i rzeczowych jest precyzyjniej regulowane przepisami Ustawy o Ochronie Konsumentów (tekst nieoficjalny ujednolicony).

Zalecamy odpowiednie przygotowanie towaru do transportu – można użyć oryginalnego  lub innego odpowiedniego lub bezpiecznego  opakowania. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

  

 Zwrot uszkodzonych przesyłek

W przypadku fizycznego uszkodzenia opakowania, braku zawartości lub oznak otwarcia, Kupujący musi wszcząć procedurę reklamacyjną u kuriera. Aby to zrobić, należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Wspólnie z dostawcą zapewnimy, że reklamacja zostanie rozpatrzona w najkrótszym możliwym terminie.

 

Gwarancja

Produkty posiadają gwarancję, jeśli tak określono w karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Gwarancja jest ważna tylko wtedy jeśli Kupujący, przestrzega wszystkich instrukcji zamieszczonych na karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Okres gwarancji jest podany na karcie gwarancyjnej lub na fakturze. Informacje dotyczące gwarancji są również dostępne na stronie z prezentacją produktu.

Jeśli nie ma informacji o gwarancji, produkt nie ma gwarancji, lub informacje te nie są w tej chwili znane. W tym ostatnim przypadku Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym  który mu dostarczy aktualne informacje. Producent jest zobowiązany, zgodnie z prawem, do zapewnienia kupującemu gwarancji prawidłowego działania zakupionego towaru. Kupujący może korzystać z gwarancji bezpośrednio u  producenta lub w jego autoryzowanym centrum serwisowym.

Kupujący może korzystać z gwarancji razem z załaczoną kartą gwarancyjną i fakturą zakupu. Producent jest zobowiązany wykonać naprawę gwarancyjną w ciągu 45 dni od otrzymania towaru, w przeciwnym razie produkt wymienić na inny,  o tej samej wartości i bez wad. Kupujący może również egzekwować gwarancję u Sprzedającego , ale także w tym przypadku zastosowanie ma postanowienie z poprzedniego punktu. Zwrot towarów z tytułu gwarancji powinien nastąpić zgodnie z warunkami podanymi przez producenta na karcie gwarancyjnej.

  

Ochrona danych osobowych

Jesteśmy świadomi, że prywatność odwiedzających i użytkowników naszego sklepu internetowego jest na pierwszym miejscu. Dlatego gwarantujemy 100% bezpieczeństwo i ochronę Twoich danych osobowychRejestrując się w sklepie internetowym, zgadzasz się, że przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się do trwałej ochrony wszystkich danych osobowych użytkownika. W żadnym przypadku dane użytkownika nie będą przekazane osobom nieuprawnionym. Dowiedz się więcej o ochronie swoich danych osobowych.

 

 Wada produktu

Co to jest wada produktu?

Wada produktu występuje, gdy przedmiot nie ma właściwości niezbędnych do jego normalnego użytkowania lub do jego sprzedaży. * Przedmiot nie ma właściwości niezbędnych do konkretnego zastosowania, dla którego został zakupiony przez kupującego i którą Sprzedający znał lub  lub powinien znać * przedmiot nie ma właściwości i cech które zostały jednoznacznie lub milcząco uzgodnione lub określone * Sprzedawca dostarczył przedmiot, który nie pasuje do wzorca lub modelu, chyba że próbka lub model zostały pokazane tylko w celu informacyjnym.

W jaki sposób sprawdza się przydatność artykułu?

Sprawdza  się za pomocą innego, artykułu tego samego typu bez wad, a także z instrukcjami producenta lub wskazaniami na samym przedmiocie.

W jaki  sposób skorzystać z prawa z tytułu wady produktu?

Kupujący musi poinformować nas o każdej istotnej wadzie wraz z dokładnym opisem wady w przewidzianym prawem terminie i umożliwić nam jednoczesne zapoznanie się z artykułem.

Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za rzeczywiste wady towarów, które pojawią się w ciągu dwóch lat od otrzymania towaru.

Prawo z tytułu wady produktu jest precyzyjniej regulowane przepisami Ustawy o Ochronie Konsumentów.

 

 

Rejestracja na e-nowości

Z Kupującym Sprzedający może się kontaktować za pomocą środków porozumiewania się na odległość tylko wtedy, gdy Kupujący wyraźnie się na to zgodzi. Jako zgodę traktujemy zapisanie się na otrzymywanie e-nowości za pośrednictwem Sklepu internetowego, zaznaczony oznacznik "zapisz się na newsletter" (aktualności na stronie, nowości w ofercie, kampanie promocyjne) w trakcie rejestracji lub wniosek o wpis za pośrednictwem innych środków komunikacji.

Nota prawna

ZOMI.pl jest własnością ECOMPIRE LTD, który jest również administratorem sklepu  internetowego. Treści opublikowane w sklepie internetowym są własnością zomi.pl i mogą być wykorzystywane do celów niekomercyjnych,ale  muszą zachować wszystkie ostrzeżenia o prawach autorskich i dlatego nie wolno ich kopiować, powielać ani w inny sposób rozpowszechniać bez zgody zomi.pl 

Skargi i spory

Sprzedawca szanuje obowiązujące ustawodawstwo dotyczące ochrony konsumentów.Sprzedawca  dołoży wszelkich starań, aby wypełnić swój obowiązek ustanowienia skutecznego systemu rozpatrywania skarg. Skargę można przesłać e-mailem na: W ciągu pięciu dni roboczych Sprzedawca potwierdzi, że otrzymał skargę, poinformuje  Kupującego, jak długo będzie ją rozpatrywał i będzie go informował o postępach w procedurze. Sprzedawca jest świadomy, że zasadniczą cechą sporu konsumenckiego, który jest roztrzygany drogą sądową, jest dysproporcja między wartością ekonomiczną roszczenia a kosztami wynikającymi z rozstrzygnięcia samego sporu. Jest to również główna przeszkoda dla konsumenta, do wszczęcia sporu przed sądem. Dlatego Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie spory polubownie 

Życzymy Wam wielu przyjemnych i udanych zakupów!

BACK TO TOP